NATUURLEXICON


Teunisbloempijlstaart    

Proserpinus proserpina


De Teunisbloempijlstaart Proserpinus proserpina behoort tot de pijlstaartvlinders. Deze vlinder bewoont warmere gebieden zoals vochtige zonnige plaatsen en ruderale terreinen. Het is een zeldzame soort.

Het is een pioniersoort op nieuwe groeiplaatsen (kapvlakten, open plekken, braakliggende terreinen) van de waardplanten. De waardplanten van de rups zijn niet alleen Teunisbloem-soorten zoals de Middelste Teunisbloem Oenothera biennis  maar vooral ook Harig Wilgenroosje Epilobium hirsutum en Wilgenroosje Chamaenerion angustifolium.

Home