NATUURLEXICON


Akkerdistelnetwants  

Tingis ampliata


De Akkerdistelnetwants Tingis ampliata is een netwants met een lengte van 3,7 tot 4,2 mm. Deze wants heeft een voorkeur voor de Akkerdistel Cirsium arvense.

De volwassen dieren overwinteren in mos en overblijvende vegetatie.

De dekvleugels zijn altijd volledig ontwikkeld.

Home