NATUURLEXICON


Tolerantiegebied


Het tolerantiegebied omvat de gezamenlijke waarden van een milieufactor waarbij individuen van een soort kunnen overleven.


Home