NATUURLEXICON


Tolslakje

Euconulus fulvus


Het Tolslakje Euconulus fulvus, ook Gladde Tolslak genoemd,  is een landslak die gevonden wordt in oude, meestal zure bossen op zandbodems met een goed ontwikkelde strooisel- en humuslaag.

De vindplaatsen zijn min of meer beschaduwd.


Home