NATUURLEXICON


Tong

Solea solea


De Tong Solea solea is een vis met een lengte van 30 tot 60 cm.

Deze soort leeft in ondiep water langs de kust (10 tot 60 m diep). Zijn voedsel bestaat uit mosselen, wormen, kreeften en kleinere bodemvissen.

De paaitijd valt in de wintermaanden.


Home