NATUURLEXICON


Translocatie


Translocatie is het verplaatsen van soorten.

Het is een beheermaatregel waarbij individuen van soorten of zaden actief worden verplaatst van gebied A naar gebied B met de bedoeling om (meta)populaties te doen overleven in afwachting van de realisatie van grotere leefgebieden of meerdere kleine gebieden dicht bij elkaar.

Met translocatie wordt eigenlijk tijd gekocht om tot een meer duurzame oplossing te komen.

Bestaande populaties van planten of dieren worden op die manier aangevuld.Een translocatie moet goed worden voorbereid en onderbouwd.

Een translocatie is enkel zinvol als de oorspronkelijke oorzaken voor het verdwijnen van een soort uit een gebied opgeheven zijn.

Home