NATUURLEXICON


Trapeziumuil

Xestia ditrapezium


De Trapeziumuil Xestia ditrapezium is een zeldzame vlinder. Deze soort geeft de voorkeur aan open bossen en met struiken begroeide, moerassige plaatsen.

De waardplanten zijn diverse kruidachtige planten zoals Sleutelbloem-soorten Primula species, in het voorjaar ook struiken en bomen zoals Wilg-soorten Salix species, Berk-soorten Betula species en Rode Kornoelje Cornus sanguinea.

Home