NATUURLEXICON


Trechtertaaiplaat

Panus conchatus


De Trechtertaaiplaat Panus conchatus is een saprotrofe zwam.

Hij veroorzaakt witrot op stammen en stronken van oude loofbomen (Beuk, Berk, Eik…) in loofbossen, stadsparken, kerkhoven en lanen op min of meer voedselrijke bodems.   

Home