NATUURLEXICON


 Trechus obtusus


De kever Trechus obtusus is een loopkever die vooral voorkomt in heggen en struwelen, meestal in droge biotopen. Het is een dimorfe soort met een gemiddelde lengte van 3,8 mm.

Zowel de kever als de larven voeden zich vooral met eitjes van vliegen. Ze kunnen ook ander voedsel tot zich nemen.

De kevers kunnen vliegen maar de vliegende nakomelingen zijn in de minderheid.   

   

Home