NATUURLEXICON


Trekgat


Een watergat dat wordt gevormd door het uitbaggeren (trekken) van veen.

Home