NATUURLEXICON


Troskalknetje

Badhamia utricularis


Het Troskalknetje Badhamia utricularis is een slijmzwam die voorkomt op dood hout en schors.

De zwam ziet eruit als een mini-druiventros.

 

Home