NATUURLEXICON


Troxochrus nasutus


De spin Troxochrus nasutus is een zeldzame spin die leeft op boomstammen en bestanden met Fijnspar Picea abies zonder ondergroei.

Home