NATUURLEXICON


Tweerijige Zegge

Carex disticha


De Tweerijige Zegge Carex disticha is een soort van natte en vochtige bodems. We vinden haar langs waterkanten in voedselrijke, drassige graslanden, duinvalleien en drassige bossen. De soort bloeit in mei en juni. De mannelijke bloemen bevinden zich centraal in de bloeiwijze, die uit gelijkvormige aartjes bestaat.

De stengel is recht en geelgroen gekleurd. Deze plant groeit los en niet in pollen.


Home