NATUURLEXICON


Tweestip-orvlinder

Ochropaga duplaris


De Tweestip-orvlinder Ochropaga duplaris behoort tot de eenstaartjes.

De waardplanten van de rupsen zijn Els-soorten Alnus species, Berk-soorten Betula species en Populier-soorten Populus species.

Home