NATUURLEXICON


Twintigvleklieveheersbeestje

Sospita vigintiguttata


Het Twintigvleklieveheersbeestje Sospita vigintiguttata is een zeer zeldzame kever.

De kever komt van eind maart tot begin oktober voor in vochtige weilanden, langs oevers van waterlopen en in (randen van) elzenbroekbossen.

Deze soort voedt zich met bladluizen, bladvlooien en stofluizen.

De kever overwintert op droge plaatsen in het strooisel.  

Home