NATUURLEXICON


Uhlighs Kogelspin

Theridion ughligi


De Uhlighs Kogelspin  Theridion ughligi komt voor op droge, niet vergraste heide. In de vegetatie zijn er nog veel plekken open zand, of plaatsen die bedekt zijn met korstmossen.


Home