NATUURLEXICON


Uitspoeling


Uitspoeling is het verdwijnen van stoffen, vooral mineralen, uit oppervlakkige bodemlagen door waterverplaatsing.

Home