NATUURLEXICON


Vaaggegordelde Melkzwam

Lactarius evosmus


De Vaaggegordelde Melkzwam Lactarius evosmus groeit in loofbossen op vochtig tot droog, voedselrijk (lemig) zand en op vochtige voedselrijke zware klei. Het is een mycorrhizavormende soort bij Populier-soorten Populus species.

De zwam is gevoelig voor verdroging.   

Home