NATUURLEXICON


Valgus

Valgus hemipterus


De Valgus Valgus hemipterus is een kever die behoort tot de kortschildboorkevers. De kever meet 7 à 9 mm. Het vrouwtje heeft een opvallende legboor.

Deze kever leeft van ondergronds dood hout (vaak Meidoorn) en is zeer algemeen.

De soort overwintert als pop.  

Home