NATUURLEXICON


Valse Kamille

Anthemis arvensis


De Valse Kamille Anthemis arvensis is een van oorsprong Zuid-Europese soort die zich reeds lang geleden heeft verspreid over grote delen van Europa.

Het is een soort die men kan aantreffen in wegbermen, akkers en andere open terreinen op een relatief voedselarme, kalkarme bodem. De soort prefereert open pioniersvegetaties.

De bloemen zijn wit-geel gekleurd. De bladeren zijn veervormig ingesneden. De bladeren en de stengels zijn grijs behaard.

Het is een vrij zeldzame soort in Vlaanderen en Nederland die bovendien zeer sterk achteruit gaat.

 

Home