NATUURLEXICON


Valse Knoopjeskorst

Dimerella pineti


De Valse Knoopjeskorst Dimerella pineti is een korstmos dat voorkomt op Eik-soorten Quercus species. Het is een groene soort, die lijkt op een alg.

Het is een algemene, bosprefererende soort.

Home