NATUURLEXICON


Valse Kopergroenzwam

Stropharia caerulea


De Valse Kopergroenzwam Stropharia caerulea is een algemene plaatjeszwam met een halfbolvormige tot vlak uitgespreide gelige tot groenige hoed met een diameter tot 6 cm. De wittige steel wordt tot 7 cm lang. Deze zwam komt van de zomer tot de herfst voor op grof strooisel en houtsnippers of tussen bladeren in bossen, parken, tuinen en plantsoenen. Het is een saprofiet.

De zwam heeft hallucinogene eigenschappen. De eerste symptomen treden reeds een 10-tal minuten na de inname op. De verantwoordelijke toxines zijn het psilocybine en psilocine. Het ziektebeeld wordt gekenmerkt door neuro-psychische tekens. De verbruiker wordt ijl, lacherig, voelt een drang tot praten (logorhee), is verward en heeft visuele hallucinaties. Soms ontstaat een paniekreactie, agitatie of intense angst. Een medische tussenkomst is dan vereist. Deze intoxicatie gaat gepaard met pupilverwijding, een droge mond en een sneller hartritme. De behandeling is symptomatisch. De intoxicatie duurt slechts een paar uur. Hoofdpijn en vermoeidheid kunnen optreden.  

Deze zwam komt talrijker voor dan de nauw verwante Echte Kopergroenzwam Stropharia aeruginosa.

Home