NATUURLEXICON


Valse Potloodrussula

Russula lepidicolor


De Valse Potloodrussula Russula lepidicolor is een mycorrhizavormende zwam bij Linde-soorten Tilia species.

Hij komt voor in loofhoutsingels, lanen en bosranden op kleigrond.


Home