NATUURLEXICON


Valse Teervlekkenzwam

Ischnoderma resinosum


De Valse Teervlekkenzwam Ischnoderma resinosum is een zwam die behoort tot de gaatjeszwammen.

De hoed van deze zwam is overwegend roodbruin en heeft donkere banden en een witte, afgeronde rand. Aan de rand hangen soms oranjegele druppels. De hoed is 1 tot 2,5 cm dik, donzig-korrelig, radiaal gerimpeld en vaak voorzien van zwarte vlekken.  

Deze zwam groeit op dode stammen, stobben, stronken of dode delen van Beuken Fagus sylvatica. De zwam komt zowel voor in loof- en gemengde bossen als in een meer stedelijke omgeving zoals parken, villawijken en kerkhoven.  

De sterk op deze soort lijkende Teervlekkenzwam Ischnoderma benzoinum groeit vrijwel uitsluitend op naaldhout. De hoed van de Teervlekkenzwam is doorgaans hoogstens 1 cm dik.

Home