NATUURLEXICON


Valse Vorkplaatrussula

Russula subterfurcata


De Valse Vorkplaatrussula Russula subterfurcata komt als een mycorrhizavormende zwam voor bij Eik-soorten Quercus species in loofbossen op een (lemige) zandbodem.

Home