NATUURLEXICON


Valse Zandzegge

Carex reichenbachiana


De Valse Zandzegge Carex reichenbachiana is een plant van droge, zure zandgronden.

Men vindt de plant vooral in open, zandige bermen en in lichtrijke berken- en dennenbossen.

Home