NATUURLEXICON


Vals Schaapje

Lactarius bertillonii


Het Vals Schaapje Lactarius bertillonii  is een mycorrhizavormende zwam, vooral bij Eik-soorten Quercus species, die voorkomt in natte lanen op een kalkarme en voedselarme bodem.

De soort is gevoelig voor verdroging en vermesting.

 

Home