NATUURLEXICON


Langsprietverfdrupje

Vanoyia tenuicornis


Het Langsprietverfdrupje Vanoyia tenuicornis is een wapenvlieg. De soort lijkt op een Oxycera-soort, maar de antennes verschillen. Een Oxycera heeft 3 antenneleden met daarop een arista. Deze soort heeft lange sprieten zonder echte antenne.

Het mannetje is volledig zwart en is daardoor moeilijk als een wapenvlieg te herkennen. De soort komt in tamelijk grote aantallen voor.  

Home