NATUURLEXICON


Varenachtigen


Onder de varenachtigen worden gerekend: de varens (Filicopsida), de wolfsklauwen (Lycopsida) en de paardestaarten (Sphenopsida).

Een aparte groep vormen de biesvarens (Isoëtaceae).

Home