NATUURLEXICON


Varenmycena

Mycena pterigena


De Varenmycena Mycena pterigena is een kleine gesteelde zwam met een bleke, rozige hoed.

De soort groeit op rottende overblijfselen van varens.

Home