NATUURLEXICON


Varenspanner

Petrophora chlorosata


De Varenspanner Petrophora chlorosata is een nachtvlinder.

De rupsen voeden zich op de Moerasvaren Thelypteris palustris en de Adelaarsvaren Pteridium aquilinum.

Home