NATUURLEXICON


Variabele Kruiper

Harpalus anxius


De Variabele Kruiper Harpalus anxius is een loopkever.

Deze soort is gebonden aan open, zandige, droge terreinen met een spaarzame vegetatie.

Home