NATUURLEXICON


Variabele Zandbij

Andrena varians


De Variabele Zandbij Andrena varians is een zeldzame zandbij met een grootte van 9 tot 11 mm.   

Het vrouwtje heeft een zwart gezicht. Er bestaat een vorm (forma mixta) met een licht behaard gezicht. Tergieten 1 en 2 van het achterlijf zijn oranje behaard. Bij forma mixta zijn tergieten 3 en 4 licht behaard. De tergieten hebben geen brede achterranden.

Het mannetje heeft een achterlijf met tergieten zonder brede achterranden.

Deze bij leeft polylectisch op verschillende soorten planten (Meidoorn, Sleedoorn, Gewone Paardenbloem).

De bij vliegt in 1 generatie van half maart tot eind juni.

Deze bij leeft in verschillende biotopen zoals bosranden, wijngaarden, tuinen en parken. Het is een echte cultuurvolger. Ze nestelt afzonderlijk of in kleine groepen.  

Het is de gastheerbij voor de Sierlijke Wespbij Nomada panzeri (koekoeksbij).

Home