NATUURLEXICON


Varkenspootje

Cladonia uncialis


Het Varkenspootje Cladonia uncialis is een korstmos waarbij de uiteinden van de opgaande delen de vorm hebben van een varkenspootje.

Het is een grondbewonend korstmos.


Home