NATUURLEXICON


Vaste Lupine

Lupinus polyphyllus


De Vaste Lupine Lupinus polyphyllus werd als sierplant en groenbemester uit Noord-Amerika ingevoerd.

Deze plant verwildert vaak op droge, voedselarme, zure zandgronden, maar breidt zich verder weinig spontaan uit. We vinden deze plant langs wegen, kanalen, spoorwegen en bosranden.

De Vaste Lupine bloeit van juni tot augustus met blauwe vlinderbloemen die in lange trossen staan.  

De bladeren zijn handvormig samengesteld. De plant bezit een penwortel en vormt peulvruchtjes.

De wortelknolletjes van deze plant zijn in staat om stikstof uit de lucht vast te leggen in een voor planten opneembare verbinding. Bij het onderploegen van de plant komt de stikstof weer vrij wat leidt tot een stikstofbemesting van de bodem.

Vooral de zaden van deze plant zijn giftig.

Home