NATUURLEXICON


Vector


Een vector is een organisme dat pathogenen (virussen, bacteriën of parasieten) kan overbrengen naar mens, dier of plant.

De overdracht kan mechanisch of biologisch zijn. Bij de mechanische transmissie wordt een pathogeen verspreid zonder dat een deel van de cyclus van het pathogeen in de vector plaatsvindt. Bij de biologische transmissie vindt er een vermeerdering van het pathogeen in de vector plaats (bij virussen of bacteriën) of speelt zich een deel van de levenscyclus van het pathogeen af in de vector (bij parasieten).

Zie ook: Vectorovergedragen ziekten

Home