NATUURLEXICON


Vederdistelgalboorvlieg

Urophora stylata


De Vederdistelgalboorvlieg Urophora stylata is een bont gekleurde boorvlieg met een lengte tot 6 mm. Deze vlieg heeft een V-vormige donkere band aan de vleugeltoppen. Het vrouwtje heeft een opvallend lange legboor.

Deze soort komt van juni tot augustus voor in wegbermen, hooilanden en andere ruderale terreinen.

Het mannetje verdedigt een territorium op de Speerdistel Cirsium vulgare. Het vrouwtje wordt gelokt door het mannetje met kenmerkende vleugelbewegingen.

De larven ontwikkelen zich in de bloembodem.  

Home