NATUURLEXICON


Vedermug

Chironomus plumosus


De Vedermug Chironomus plumosus behoort tot de groep van de dansmuggen (Chironomidae).

Deze soort wordt tot 14 mm lang en heeft tamelijk smalle vleugels die korter zijn dan het achterlijf. De monddelen zijn rudimentair. De volwassen dieren nemen geen voedsel meer tot zich. Het mannetje heeft gevederde antennes. Bij de vrouwtjes zijn de voelsprieten draadvormig.

Deze soort is vaak op verlichte vensterramen te vinden.      

De eitjes worden in het water afgezet.

De larven, die tot 2 cm lang kunnen zijn, leven in stilstaand en langzaam stromend water, waar ze leven van plantenafval. De larven hebben een rode kleur door een hoog hemoglobinegehalte en worden vaak als aquariumvoer gebruikt (rode muggenlarven). Ze houden zich meestal dicht bij de bodem op in kokertjes gesponnen van slijkdeeltjes. Ze kunnen ook goed zwemmen. Ze handhaven zich in sterk vervuild water.   

Home