NATUURLEXICON


Vederwier

Bryopsis plumosa


Het Vederwier Bryopsis plumosa is een groenwier met veerwormig vertakte zijtakken, die min of meer tegenoverstaand staan aan de hoofdtak.

De hoogte bedraagt circa 10 cm.


Home