NATUURLEXICON


Veelbloemige Veldbies

Luzula multiflora ssp. multiflora


De Veelbloemige Veldbies Luzula multiflora ssp. multiflora groeit in schrale weiden, heidegebieden en bossen op een droge tot vochtige bodem, die vrij voedselarm en kalkarm is en eerder naar de zure kant neigt.

De plant bloeit van april tot juni met bruine grasbloemen die in een kluwen staan. De bladeren zijn lintvormig.


Home