NATUURLEXICON


Veenbijvlieg

Eristalis picea


De Veenbijvlieg Eristalis picea is een zweefvlieg met een zwart gezicht en glimmende vlekken op rugplaatje 2. De vlieg heeft een lengte van 13 à 14 mm.

Deze zweefvlieg kan van begin april tot begin juli worden gezien in hoog- en laagveenmoerassen, vochtige heidegebieden en aangrenzende bosranden.

Vochtige gebieden zijn van belang voor de ontwikkeling van de larven. De eitjes worden meestal afgezet in de verlandingszone van vennen, in de modder.   

De zweefvlieg bezoekt vaak bloemen (Wilg, Wilde Lijsterbes, Sporkehout).  

Home