NATUURLEXICON


Veenfluweelzweefvlieg

Parhelophilus consimilis


De Veenfluweelzweefvlieg Parhelophilus consimilis is een zweefvlieg met een complete zwarte ring rond de top van de voorscheen. De vlieg heeft een lengte van 8 tot 10 mm.

Deze uiterst zeldzame zweefvlieg kan van begin mei tot eind juli worden gezien in veenmoerassen en in de omgeving daarvan, in beschutte bloemrijke (rietland-)gebieden. De vlieg is vaak te zien op Gele Lis Iris pseudacorus.   


Home