NATUURLEXICON


Veenhommel

Bombus jonellus


De Veenhommel Bombus jonellus is een zeldzaam, klein hommeltje (11 tot 14 mm).

De koningin kan volledig zwart gekleurd zijn.

Het vrouwtje heeft een kort gezicht. De kop is zwart behaard. De kraag en de middenband van het borststuk zijn heldergeel. Een tweede middenband loopt over het laatste deel van het borststuk en de eerste tergiet van het achterlijf. De achterlijfspunt is wit.

Het mannetje heeft veel gele haren op de kop. De gele band aan de basis van het achterlijf kan breder zijn bij het mannetje dan bij het vrouwtje.

Deze soort heeft een korte tong.

Deze hommel komt van eind maart tot eind september in 2 generaties voor in moerassen, veenachtige en zandige gebieden. Deze hommel mijdt agrarische graslanden en ook het stedelijke gebied.  

Het nest kan zowel boven- als ondergronds worden gemaakt. De hommel maakt vaak gebruik van oude muizennesten of nestkasten. Het is een polylectische soort, die men onder meer op bloemen van Sporkehout Rhamnus frangula, Gewone Dophei Erica tetralix, Winterbloeiende Heide Erica carnea, Hengel Melampyrum pratense en Wateraardbei Comarum palustre kan aantreffen.

Als koekoeksbij is de Vierkleurige Koekoekshommel Bombus sylvestris bekend.

 


Home