NATUURLEXICON


Veenknikmos

Bryum pseudotriquetrum


Het Veenknikmos Bryum pseudotriquetrum is een mos dat groeit in venen en moerassen en op andere natte, voedselrijke plaatsen.

Home