NATUURLEXICON


Veenmosorchis

Hammarbya paludosa


De Veenmosorchis  Hammarbya paludosa of Malaxis komt voor in hoogvenen, natte heiden en onbemeste graslanden op natte, zeer voedselarme, zure, humeuze grond.

Home