NATUURLEXICON


Veenmosspinnetje

Aphileta misera


Het Veenmosspinnetje Aphileta misera is een soort van natte heidevegetaties met Veenmos-soorten Sphagnum species.

Home