NATUURLEXICON


Veenpiraat

Pirata tenuitarsis


De Veenpiraat  Pirata tenuitarsis  is een spin. Deze soort verkiest onbeschaduwd, liefst mosrijk veen in zure laagveenmoerassen.


Home