NATUURLEXICON


Veenreukgras

Hierochloe odorata


Het Veenreukgras Hierochloe odorata  groeit langs waterkanten en in vochtige weiden, vooral op veengrond, op een natte, niet te voedselrijke, venige of humeuze bodem.

Deze zeer zeldzame plant bloeit van april tot juni met bruin-groene grasbloemen die in pluimen staan. De bladeren zijn lijnvormig.

De plant bezit een wortelstok. Ze dankt haar naam aan de aangename geur die ze verspreidt.

Home