NATUURLEXICON


Veerdelig Tandzaad

Bidens tripartita


Het Veerdelig Tandzaad Bidens tripartita groeit langs rivieroevers, in slootkanten en vochtige bosjes, in ruigten en in vochtige akkers. De bloemen zijn geel. De klitvruchtjes zijn voorzien van borstelhaartjes.

De bladeren zijn driedelig. Het aanwezig zijn van deze plant wijst vaak op een vermesting van natte biotopen.

Home