NATUURLEXICON


Veerdwergstekelpoot

Maso gallicus


De Veerdwergstekelpoot Maso gallicus kwam vóór de jaren 1990 alleen voor in moerasgebieden in Wallonië.

Sindsdien wordt deze soort meermaal opgemerkt in natte, vooral ongemaaide, duinpannen in Vlaanderen. Mogelijks als gevolg van de klimaatverandering heeft deze zuidelijke soort haar areaal noordwaarts uitgebreid. Dwergspinnen van dit geslacht hebben een goed ontwikkeld aëronautisch dispersievermogen.

Volwassen spinnen worden gezien van maart tot augustus.

 

Home